Un moment ...

Ai adaugat un produs in cos

Ai X produse in cos.

    INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Vezi si politica de confidentialitate


Având în vedere noile reglementari cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se vor aplica începand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regasiți în continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoașteți pe aceasta tema, în calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”.


    Ce înseamna prelucrarea datelor


Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, B.N. BUSINESS SRL (numita în continuare BNB), inregistrata si avizata de catre ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de inregistrare 21587, va avea întotdeauna în vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate și transparența, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate


    Ce date cu caracter personal prelucram?   Date de identificare (nume și prenume)

   Date de contact (adresa de facturare și livrare, adresa de e-mail, telefon)

   Date de trafic (IP, cookie)


Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la dumneavoastra prin înregistrarea și plasarea de comenzi pe site-ul BNB.ro, sau prin furnizarea acestora direct de catre dumneavoastra prin e-mail sau telefon sau rețele de comunicare/socializare.

În ce scopuri prelucram datele personale?

Datele sunt prelucrate în urmatoarele scopuri:
· furnizarea produse și servicii;
· colectare debite/recuperare creanțe;
· transmitere catre terți contractanți, în condițiile legii (precum, dar fara a se limita la, firme de curierat/servicii poștale, societați de recuperare creanțe sau alți mandatari contractați de catre BNB pentru exercitarea intereselor sale legitime);
· marketing (precum, dar fara a se limita la participare în campanii și acordare de premii, programe de loializare și oferte speciale lansate pentru clienți, inclusiv pentru promovarea oricaror produse și servicii ale BNB și ale partenerilor sai, reclama/publicitate, activitați specifice de marketing precum studii de piața, profilari, segmentari);
· îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, obligații de raportare catre instituții/organisme de stat, precum ANAF);

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?


Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

·   Parteneri (ex: companii de tehnologii, google, tawk.to, operatori plați card, paypal);

   Terți subcontractanți (ex: prestatori servicii de curierat, agenții de media/cercetari de marketing);

Ce se întampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre BNB?


Datele personale sunt necesare onorarii comenzii. Refuzul dvs. determina imposibilitatea plasarii pe acest site a comenzii dvs. si prelucrarii ei.

Care sunt drepturile dumneavoastra privind protecția datelor personale?


Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Regasiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna înțelegere a conținutului juridic al acestora:

· Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
· Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
· Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;
· Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;
· Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora (incepand cu data de 25 mai 2018);
· Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obițnuit și intr-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre BNB catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege (incepand cu data de 25 mai 2018);
· Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
· Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
· Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Cât timp sunt prelucrate datele personale de catre BNB


Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți client al BNB, precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozitiile legale în baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).
Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra, inclusiv în eventualitatea în care doriți sa va retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing puteți sa ne contactați folosind urmatoarele metode de comunicare:


   Pe site-ul BNB.ro, secțiunea „Contact”

   Prin e-mail, la adresa: shop@BNB.ro

   La sediile BNB din țara

   În scris, la sediul BNB, situat în str. Cerbului nr 1, 310282, Arad